Giải quyết vướng mắc trong thẩm dịnh dự án Chung cư Gold Tower

1, Trước khi soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư, chủ đầu tư Chung cư Gold Tower có nhất thiết phải xin chủ chương đầu tư không?
2, Khi lập hồ sơ xin Giấy chứng nhận đầu tư, chủ đầu tư Chung cư Gold Tower có phải gửi thiết kế sơ bộ không?

Việc xin chủ trương đầu tư là rất cần thiết vì cần phải biết được Dự án Chung cư Gold Tower đầu tư tiến hành có phù hợp với quy hoạch hay không. Nếu cứ lập Dự án mà chưa xin chủ trương thì lỡ Dự án Chung cư Gold Tower không phù hợp quy hoạch phải dừng lại thì rất tốn kém chi phí không đáng có cho Chủ đầu tư.
Khi xin Giấy chứng nhận đầu tư thì cần phải có thiết kế phát thảo ý tưởng sơ bộ để UBND Tỉnh biết được chủ đầu tư sẽ xây dựng những gì trong Dự án. Chỉ là một số bản vẽ tổng mặt bằng sơ bộ để hình dung thôi. rường hợp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp thì mình không nghĩ là nhất thiết cần đến chủ trương đầu tư. Mình đang làm chủ đầu tư 1 gói thầu mua sắm trang thiết bị có gía trị 5,5 tỷ đồng, xin hỏi: Dựa vào văn bản pháp lý nào để lập dự toán về các chi phí như: Thuê tư vấn lập hồ sơ thầu, giám sát, tổ chức đấu thầu, thẩm tra phê duyệt. Bạn lưu ý cách tính là = chi phí thiết bị chưa có thuế GTGT trong giá dự toán gói thầu được duyệt x tỷ lệ định mức của từng loại công tác tư vấn nhé! Sau khi TKCS được Sở Xây dựng góp ý về TKCS, vì đây chỉ là ý kiến góp ý nên chủ đầu tư sẽ “xem xét” và nếu thấy cần thiết họ có quyền bảo lưu ý kiến về sản phẩm họ đã nghiệm thu; Sau khi ý kiến góp ý đã gửi đến đơn vị đầu mối_SKHĐT (đối với vốn NSNN) hoặc thực hiện thủ tục xin phép khi đó Sở KHĐT or đơn vị cấp phép nghiên cứu giữa TKKS và ý kiến góp ý của Sở XD tuy nhiên do Sở KHĐT hoặc tổ chức cấp phép XD do không có chuyên môn nên thể tranh luận được với ý kiến bảo lưu của CĐT hoặc đơn vị lập dự án trong khi đó việc bắt buộc chủ đầu tư thực theo ý kiến góp ý thì không đủ cơ sở (vì chỉ là góp ý) và không thuộc trách nhiệm thẩm định của các cơ quan này vì vậy cuối cùng có hai khả năng :
1. Đẩy toàn bộ nội dung này lên nguời quyết định đầu tư để xem xét giải quyết. Nếu nguời có thẩm quyền vô ý thì sẽ ok ngay và sau này tự chịu trách nhiệm. Nếu phát hiện vướng mắc sẽ chuyển hồ sơ này đến cơ quan chuyên môn (là các Sở) và từ đây sẽ xuất hiện vòng lặp với n lần;
2. Khai thác triệt để vấn đề khó khăn nảy sinh như ở mục 1 nêu trên để trục lợi cá nhân.

Leave a Reply