thi công nhanh hơn tiến độ ở Gold Tower 275 Nguyễn Trãi

Gold Tower 275 Nguyễn Trãi thi công nhanh hơn tiến độ có thể làm tăng sự lãng phí (tính được thành tiền, lại còn rất nhiều).
Tất nhiên lãng phí chi phí thì nhìn trên giác độ chủ đầu tư. Nhưng nhìn trên giác độ tư vấn hoặc nhà thầu cũng có thể có những tình huống phải bàn.
Vấn đề này hay nhé! Trước đó cứ nghĩ là thi công chậm, trì hoãn tiến độ là ko tốt cho dự án. Thì nay, trong nhiều dự án tại VN, nhiều khi các bộ phận kết cấu, công trình thi công nhanh hơn tiến độ cũng có thể gây lãng phí tiền bạc và cả những thứ khác. Các chuyên gia xây dựng và quản lý dự án Gold Tower 275 Nguyễn Trãi liệu có tin được không? Nếu đã biết, mời bạn comment ví dụ thuyết phục cho mệnh đề này để các đồng nghiệp khác tham khảo được không?
Gold Tower 275 Nguyễn Trãi đã chuẩn bị các ví dụ minh họa rồi. Số liệu và luận cứ đơn giản và thuyết phục. Để các chuyên gia quản lý dự án nghiên cứu, đưa ra quan điểm của mình đã rồi sẽ công bố đáp án.

Nhìn từ góc độ nhà thầu hậu quả của việc thi công chậm:
– Tăng các chi phí phụ thuộc thời gian như chi phí quản lý công trường (chi phí thuê tư vấn;bộ máy điều hành công trường của chủ đầu tư, nhà thầu); chi phí thuê máy móc thiết bị thi công trên công trường…
– Biến động giá cả thường có chiều hướng tăng lên theo thời gian dẫn đến điều chỉnh giá hợp đồng cho việc thi công chậm cũng tăng lên (thường là tăng, họa hoằn lắm thì có trường hợp giảm của giá thép…)
Đấy là suy nghĩ đơn thuần của mình, chưa thấy một yếu tố nào cho việc giảm giá cả :).

Leave a Reply