Có nghi vấn trong đồ gốm mỹ nghệ tại làng

Mời ông lên uỷ ban xã – Văn Triệu nghiêm giọng – Ông đã bị bắt quả tang về hành động gốm sứ bát tràng lén lút giấu diếm chính quyền. Lẽ ra hôm qua ông phải tố giác khai báo.

Hứ ? Tao có biết nó giấu con mẹ nó gốm sứ bát tràng ở chỗ nào mà khai báo. Tao chỉ nghi nghi.

Có nghi vấn cũng phai khai báo- Lời buộc tội đanh thép của Văn Triệu làm ông sứ bát tràng http://gomhailong.vn/ Sướng lo sợ- Đấy là tội thứ nhất – Văn Triệu tiếp – Tội thứ hai ông đã vi phạm lệnh giới nghiêm. Đúng chín giờ ai không nhiệm vụ không được thắp đèn, không được đi lại tụ ba trong làng. Nhân danh đội trưởng sứ bát tràng đội du kích tôi mời ông lên xã.

Mày doạ tao hử Văn Triệu ?

Chợt nhận ra những điều tại làng gốm bát tràng

– Mày…mày là Nguyễn Văn Văn Triệu ! – ÔNg Sướng cố nhấn mạnh tiếng “Nguyễn” để nhắc nhở Văn Triệu ấm chén bát tràng giả cổ nhớ tới họ tộc – Mày không thấy dòng họ Nguyễn nhà ta có từ đường to nhất làng Đông sao ? Mày quên cả bốn lời răn của cụ tổ là người trong họ tộc ấm chén bát tràng giả cổ phải thương yêu đùm bọc lẫn nhau ?

– Tôi không quên lời răn của tổ tiên !Văn Triệu gắt – Tôi còn nhớ cả lời thề danh dự của người chiến sỹ cách mạng phải tuyệt đối trung thành với Đảng. Ông nên nhớ, bố Nguyễn Văn Triệu ấm chén bát tràng giả cổ xem tại đây mà còn sống, nếu có tội, Nguyễn Văn Triệu cũng không dung tha. Mời ông đi cho!

Chợt nhận ra những điều tại làng gốm bát tràng

– Thằng phản bội…phản bội ! – Lão Sướng vừa đi bát sứ trắng bát tràng vừa lẩm bẩm chửi.

Tóc chị Nhân dài quá gối mà đen nhánh, người ta bảo đàn bà tóc dài vất vả. Nguyễn Văn Triệu tập tễnh bát sứ trắng bát tràng bước vào ngõ. Chị Nhân vừa gội đầu xong đang đứng ngoài hè chải tóc, thằng Hiệp loay hoay gọt củ doong. Thằng Hà chặt tre đan mê dán biểu ngữ, khẩu hiệu.

Chợt nhận ra những điều tại làng gốm bát tràng

Từ ngày chạp tổ, Nguyễn Văn Triệu ít gặp chị Nhân, lý do vì sao thì cả hai người bát sứ trắng bát tràng đều biết. Tụi trẻ chẳng ý tứ gì, thằng Hà thằng Hiệp thấy chú Văn Triệu là reo toáng lên mửng rơn. Chị Nhân quấn vội mớ tóc thắt búi to tướng ở sau gáy. Mặt chị thoáng đỏ, lập cập bước vào trong nhà.

Văn Triệu chợt nhận ra mình đến đây cũng chẳng để làm gì. Chị Nhân bát sứ trắng cũng biết mình hấp tấp vào trong nhà mà chẳng nói với chú Văn Triệu một lời nào. Nếu không có hai người cứ việc đứng ngay ở ngoài sân nói chuyện cũng chẳng sợ chuyện gì xảy ra,.

– Chị Nhân nói khẽ, mắt nhìn chú Văn Triệu thăm dò. – Eo ơi không ai ngờ xem thêm bát sứ trắng gia đình ông Sướng lại là phản động !

Leave a Reply