Bạn có biết máy tập chạy bộ hãng nào tốt?

Quý  nương  bụng bảo dạ:

– Nếu mình tự ý hành động trước thì không chừng bọn Mộc gia sẽ báo tin máy tập chạy bộ hãng nào tốt cho quân Thái Đất  biết mà  thật khó lòng thành công được. Chi bằng mình thử nghe hắn  bói coi  quẻ.

Bà ta  liền hỏi trượng phu:

–  gia! Vụ này  gia tính sao?

Quý  Tân Thụ nhìn Viên Ti Bạc  nói:

– Ngươi mà thua thì máy chạy bộ đơn năng không được cãi cối.

Viên Ti Bạc  cười đáp:

– Nam tử hán nói được là phải thực hiện được nhé .

Đức vua  Thái Đất  lại chẳng phải Điểu sâng dủy thang, hà tất tôi  phải mua máy chạy bộ gia đình bế y? Đã đánh cuộc thì được cho đáng mặt anh hùng, mà thua cũng không mất vẻ hào kiệt. Bất luận thua hay được, Quý ết chẳng để tổn thương hoà khí.

máy tập chạy bộ thài phát

Trương Căng Niên  thấy hắn  nói câu sau cùng rất hợp lý liền lên tiếng:

– Vụ này quan hệ cực kỳ quan trọng nên công cuộc hoàn thành máy chạy bộ nhập khẩu nghiệp lớn của chúng ta sẽ thành công nên thật khó mà biết trước được. Người xưa đặt ra bói toán để giải quyết vấn đề . Nay chúng ta gieo viên hình vuông  cũng không ngoài chuyện xem nó thế nào . Vậy các vị bất tất phải tranh chấp, chúng ta căn cứ vào thiên mệnh mà hành động.

Quý  nương  bảo Quý Chu :

– Con ! Buông tay ra!

Quý Chu  đáp:

– Con  không buông.

Quý  nương  nói:

– Tiểu huynh đệ đây muốn đến nơi bán máy chạy bộ gieo viên hình vuông  chơi với ngươi đó.

Quý Chu  cả mừng, lập tức buông tay ra khỏi huyệt đạo trước ngực Ngạc  Lập Thân. Ngực ông  đau ê ẩm, đầu vẫn lắc quày quạy.

Có rất nhiều máy tập chạy bộ tốt ngoài thị trường

Viên Ti Bạc  nói:

– Quý  thiếu gia! Thiếu gia lấy viên hình vuông  ra đi! Dùng đồ của thiếu gia mới chắc.

Quý Chu  hỏi:

– Viên hình vuông  ư? Ta không có. Ngươi có thì lấy ra.

Viên Ti Bạc  nói:

– Ta cũng không biết máy chạy bộ giá bao nhiêu có. Vị nào đem theo xin cho mượn.

Mọi người đều lắc đầu nghĩ bụng:

– Thật là khéo khỉ! Ai lại dắt viên hình vuông  trong mình bao giờ?

Quý  nương  nói:

– Không có viên hình vuông  thì chúng ta gieo tiền cũng vậy.

Viên Ti Bạc  đáp:

– Phải gieo viên hình vuông  mới công bằng, thật tiền thật mễ, không hướng dẫn sử dụng máy chạy bộ điện lừa già dối trẻ. Tôi  là trẻ con, Quý   gia là ông già. Vậy gieo viên hình vuông  mới đúng. Trong bọn thân binh thế nào cũng có tên đem theo viên hình vuông  bên mình. Tôi  đi hỏi đây.

Rồi hắn  đẩy cửa đi ra.

Viên Ti Bạc  ra khỏi phòng tạp máy chạy bộ giảm cân tiến vào sảnh. Hắn  móc túi lấy ra mấy hạt viên hình vuông  mà lúc nào cũng đem theo bên mình dùng làm pháp bảo tùy thân.

Leave a Reply